TRAN XUAN AN - TIEU SU BN. PCDT. NGUYEN VAN TUONG [ 2 ]

Cuốn sách này, tác giả biên soạn để làm sách dẫn, phục vụ việc nghiên cứu "Đại Nam thực lục chính biên" (IV, V, VI); đồng thời, đây cũng chính là đề cương chi tiết của bộ truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử của tác giả: "Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886)" (Nxb. Văn Nghệ TP. HCM., 2004). Trần Xuân An.

10.2.06

THƯ NGỎ
KÍNH GỬI QUÝ VỊ TRÂN TRỌNG, YÊU QUÝ SỬ HỌC
& CÁC NHÀ LÀM SÁCH (IN GIẤY) TÂM HUYẾT ...


Thưa quý vị,
Nếu quý vị cảm thấy cuốn sách này cần có trong tủ sách gia đình, trong các thư viện, và cụ thể hơn, là để thuận tiện cho người đọc trong việc đọc sách (thay vì phải truy cập internet thường xuyên), xin quý vị vui lòng liên hệ với người biên soạn để xuất bản với hình thức sách in giấy, theo địa chỉ sau đây:

TRẦN XUÂN AN
71B Phạm Văn Hai,
Phường 3, quận Tân Bình,
TP. HCM., Việt Nam
ĐT. (phone): (08) 8453955
& 0908 803 908

Điện thư (e-mail): tranxuanan_vn@yahoo.com

Thưa quý vị,
Như vậy cũng là một cách giúp đỡ cho cuốn sách có bản lưu chiểu (*) cố định bằng giấy trắng mực đen.

Trân trọng
và kính cảm ơn trước.

Kính thư,
Tác giả (người biên soạn):
Trần Xuân An

_____________________

(*) Xin mạn phép ghi chú thêm:
Bản lưu chiểu, thường được hiểu là sách in giấy để lưu trữ trong các tủ sách, thư viện, trung tâm lưu trữ nhà nước và để căn cứ vào đó trong mọi lĩnh vực liên quan (thẩm định, nghiên cứu, kể cả pháp lí ...).
Nói như vậy, không có nghĩa là loại SÁCH ĐIỆN TỬ (E-BOOK) KHÔNG THỂ LƯU CHIỂU. Các thư viện, trung tâm lưu trữ nhà nước trên thế giới vẫn đang lưu chiểu loại sách điện tử (một loại sách có những thế mạnh ưu việt về mọi mặt) bằng đĩa CD cố định (CD không thể sửa chữa). Tuy nhiên, sách xuất bản, phát hành trên các websites vẫn có thể bị sửa chữa, cắt xóa bởi các tin tặc mà nhiều vị chủ biên cũng lo sợ, hoặc được chỉnh lí bởi chính các tác giả mà không thông báo! Riêng người biên soạn sách này không dám vi phạm như thế, nhưng làm sao có thể bảo đảm những đĩa CD sao chép lại cuốn sách này (và những cuốn sách khác của tác giả) không có những sai lệch vô tình hay cố ý ở đâu đó...
Vì một lẽ trong nhiều lí do như vậy, người biên soạn kính viết thư ngỏ này.


________________________________
________________________________


TRẦN XUÂN AN
(biên soạn)

TIỂU SỬ BIÊN NIÊN
KÌ VĨ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN
NGUYỄN VĂN TƯỜNG
(1824 – 1886),
“kẻ thù lớn nhất
của chủ nghĩa thực dân Pháp”


(từ “Đại Nam thực lục chính biên”, rút gọn)
dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết


(385 tr. sách 13 cm x 19 cm)

3. 2001
(tháng hai, Tân tị)
XIN VUI LÒNG XEM TỪ WEBLOG 1 CỦA CUỐN SÁCH NÀY
(gồm 6 tệp = khoảng 236 trang sách cỡ 13 cm x 19 cm):

http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home